Skatt

Vi kan erbjuda er en bred rådgivning rörande frågor avseende företagsbeskattning samt delägarbeskattning. Det innefattar bl a löpande inkomstskattefrågor, skattefrågor avseende köp och försäljning av rörelse, fastigheter eller enstaka tillgångar, delägares skattesituation, skattefrågor i samband med omstruktureringar, bokslutsdispositioner, inkomstdeklarationer samt om ni behöver hjälp med att besvara förfrågningar/överväganden från Skatteverket.

Rådgivning

Andreas har lång erfarenhet som konsult och bollplank inom skatt/ekonomi i företag i alla typer av branscher och har god kunskap och fördjupad utbildning avseende associationsrättsliga frågor. Vi kan bland annat hjälpa er med upprättande av aktieägaravtal, vara behjälplig i frågeställningar kring nya delägare eller om delägare skall lösas ut, omstruktureringar, fusioner, överlåtelseavtal avseende rörelse, aktier, fastigheter m m.

Redovisning

Vi kan erbjuda konsultationer avseende löpande redovisningsfrågor, bokslutsfrågor, frågor rörande koncernredovisning samt utreda redovisningsmässiga aspekter vid omstruktureringar och fusioner etc.

© Copyright Sund Skatt AB